Microsoft Lumia 535 - Zapnutie služieb určenia polohy

background image

Zapnutie služieb určenia polohy

Pomocou aplikácií máp vyhľadajte svoju aktuálnu polohu a uložte ju do snímaných fotografií.

Aplikácie môžu používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA.

2. Ťuknite na položku poloha a prepnite položku Služby určenia polohy na možnosť

Zapnuté

.