Microsoft Lumia 535 - Riešenie problémov a podpora

background image

Riešenie problémov a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón

fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré si môžete pozrieť.
V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať

telefón naplno. Ťuknite na položku Lumia Pomocník+tipy.
Môžete tiež prejsť na lokalitu www.microsoft.com/mobile/support/, kde nájdete:

informácie o riešení problémov,

diskusie,

najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,

informácie o aktualizáciách softvéru,

ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a

príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.
Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/lumiasupport.
Ak telefón nereaguje

Vyskúšajte nasledujúci postup:

Metóda obnovenia jedným tlačidlom: Stlačte a približne 10 sekúnd podržte vypínač.

Telefón sa reštartuje.

Metóda obnovenia dvomi tlačidlami: Stlačte a na desať sekúnd podržte súčasne tlačidlo

zníženia hlasitosti a vypínač. Telefón sa reštartuje.

Ak nemáte istotu, ktorá metóda obnovenia je vhodná pre váš telefón, prejdite na stránku

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ak váš telefón často nereaguje, aktualizujte softvér telefónu alebo reštartujte telefón.

Reštartovaním sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane

zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej

časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > o systéme > obnoviť výrobné

nastavenia.
Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať

kontaktovaním poskytovateľa sieťových služieb alebo spoločnosti Microsoft Mobile. Pred

odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne

sa môžu vymazať.

Tip: Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu

vytočením kombinácie *#06#. Na tele telefónu nájdete aj číslo IMEI. Podrobnosti nájdete

v časti o informáciách o produkte a bezpečnosti v on-line používateľskej príručke.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

140

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

141