Microsoft Lumia 535 - Aktualizácia softvéru telefónu

background image

Aktualizácia softvéru telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne bezdrôtovo a získajte nové

a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie

výkonu telefónu.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia

dostatok energie.

Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na

uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa

nereštartuje.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

123

background image

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať

prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.
Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie vždy, keď to nastavenia

dátového pripojenia umožňujú. Keď vás telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia,

stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak máte v telefóne nedostatok

pamäte, pravdepodobne budete musieť presunúť aplikácie, fotografie a ďalšie položky na

pamäťovú kartu. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tip: Telefón predvolene aktualizuje aplikácie a ďalšie súčasti (napríklad centrum

zariadení) automaticky pri pripojení do siete Wi-Fi. Ak si chcete pozrieť históriu

aktualizácií, ťuknite na položku Obchod >

> sťahovanie a potiahnite prstom

na položku história.

Po aktualizácii prejdite do aplikácie Lumia Pomocník+tipy alebo na stránky podpory a pozrite

si novú používateľskú príručku.
Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické

sťahovanie aktualizácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > aktualizácia telefónu a zrušte

začiarknutie políčka Automaticky sťahovať aktualizácie, ak to povoľujú nastavenia

dátového pripojenia.