Microsoft Lumia 535 - Nastavenie automatického blokovania telefónu

background image

Nastavenie automatického blokovania telefónu
Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód

a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia.

2. Prepnite položku Heslo na možnosť Zapnuté

a zadajte bezpečnostný kód (minimálne

4 číslice).

3. Ťuknite na položku Časový limit požadovania hesla a zadefinujte časový limit, po uplynutí

ktorého sa telefón automaticky zablokuje.
Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný

kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny

kód, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu

sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie

centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.
Odblokovanie telefónu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte

bezpečnostný kód.
Zmena bezpečnostného kódu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia > zmeniť heslo.