Microsoft Lumia 535 - Používanie zablokovaného telefónu

background image

Používanie zablokovaného telefónu
Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo

potrebné zadať bezpečnostný kód.
Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

136

background image

Zobrazenie upozornení

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.
Otvorenie fotoaparátu

Ak v centre akcií pridáte skratku pre fotoaparát, rýchlo môžete zapnúť fotoaparát, keď je

telefón zablokovaný. Stlačte vypínač, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a

ťuknite na položku

.

Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu, stlačte ho a niekoľko sekúnd podržte.
Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlo hlasitosti a ťuknite na položku .
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

Tip: Ak počúvate rádio, môžete tiež zmeniť stanicu alebo stlmiť rádio pomocou prvkov

na ovládanie hudby na obrazovke uzamknutia. Niektoré telefóny nepodporujú FM rádio.

Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.