Microsoft Lumia 535 - Zmena kódu PIN

background image

Zmena kódu PIN
Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.
Niektorí poskytovatelia sieťových služieb túto funkciu nepodporujú.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA.

2. Potiahnite prstom doľava na aplikácie a ťuknite na položku telefón.

3. Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, vyberte požadovanú SIM kartu. Niektoré

telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Ťuknite na položku zmeňte PIN kód SIM karty.
Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.