Microsoft Lumia 535 - Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

background image

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth
Chcete zdieľať obsah alebo poslať priateľovi nasnímané fotografie? Pripojenie Bluetooth

môžete používať na bezdrôtové odosielanie fotografií alebo ďalšieho obsahu do

kompatibilných zariadení alebo počítača.
Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania headsetu

Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth a prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

129

background image

2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položky zdieľať... >

Bluetooth.
Napríklad v centre Fotografie ťuknite na fotografiu a podržte ju a potom ťuknite na položku

zdieľať... > Bluetooth.
3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth,

ktoré sú v dosahu.

4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete

vymyslieť, sa musí zadať v obidvoch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód

fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.
Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.
Umiestnenie prijatých súborov závisí od druhého zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete

v používateľskej príručke druhého zariadenia.
Ak je druhým zariadením tiež telefón Lumia, prijaté súbory sa uložia v aplikáciách, do ktorých

patria. Napríklad fotografie sa uložia v centre Fotografie.