Microsoft Lumia 535 - Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth

background image

Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth
Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať

fotografie a ešte oveľa viac.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > Bluetooth.

2. Presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá v oboch telefónoch.

3. Skontrolujte, či sú obidva telefóny navzájom viditeľné. Na to, aby bol váš telefón viditeľný

pre ďalšie telefóny, musíte mať zobrazené nastavenia Bluetooth.

4. Zobrazujú sa telefóny Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ťuknite na telefón, ku ktorému sa chcete

pripojiť.

5. Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho alebo ho potvrďte.
Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.