Microsoft Lumia 535 - Zmena názvu zariadenia

background image

Zmena názvu zariadenia
Názov zariadenia telefónu môžete zmeniť kvôli jeho jednoduchšiemu rozpoznaniu, keď sa

budete pripájať k iným zariadeniam s funkciou Bluetooth.
1. Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows pomocou kompatibilného USB kábla.

2. Na obrazovke Prieskumníka v počítači nájdite svoj telefón.

3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Windows Phone a otvorte okno s vlastnosťami

telefónu.

4. Predvolený názov ľubovoľne zmeňte. Predvolený názov je zvyčajne Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

130

background image

Bluetooth názov vášho telefónu je zhodný s názvom jeho zariadenia.