Microsoft Lumia 535 - Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC

background image

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC
Máte plné ruky? Použite headset. Prípadne môžete počúvať hudbu pomocou bezdrôtových

reproduktorov. Stačí telefónom ťuknúť na kompatibilné príslušenstvo.
Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ťuknite oblasťou NFC telefónu na oblasť NFC príslušenstva a postupujte podľa pokynov na

obrazovke.
Príslušenstvo sa predáva osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od

regiónu.
Odpojenie príslušenstva

Znova ťuknite na oblasť NFC príslušenstva.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušenstva.