Microsoft Lumia 535 - Začíname s funkciou NFC

background image

Začíname s funkciou NFC
Zapnite funkcie NFC vo vašom telefóne a začnite zdieľať veci alebo sa pripájať k rôznym

zariadeniam ťukaním.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

126

background image

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Funkcia NFC vám umožňuje:
• pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC,

napríklad k headsetu či bezdrôtovému reproduktoru,

• posielať rôzne položky, napríklad kontakty alebo vlastné fotografie, priateľom do telefónu,

počítača alebo tabletu so systémom Windows 8 alebo novším

• ťuknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
• platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.
Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC

ťuknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > NFC.
Prepnite položku Zdieľanie dotykom na možnosť Zapnuté

.

Tip: Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované.

Povoľte platby pomocou funkcie NFC

Prepnite položku Platby dotykom na možnosť Zapnuté

.

V závislosti od poskytovateľa služieb môžete pomocou telefónu zaplatiť alebo ho môžete

použiť ako vstupenku, aj keď je zablokovaný.

Tip: Ak chcete vybrať, kedy môžete používať platby pomocou funkcie NFC, ťuknite na

položku Aktívne karty fungujú.