Microsoft Lumia 535 - Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

background image

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne
Pomocou aplikácie senzor úložiska skontrolujte, koľko pamäte máte k dispozícii.
Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ťuknite na položku Senzor úložiska.
Ťuknite na položku telefón. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäťovej karty, ťuknite na

položku SD karta.

Tip: Chcete vidieť, čo ešte máte v telefóne? Stiahnite si aplikáciu Súbory zo služby

Obchod a môžete jednoducho spravovať súbory v telefóne.

Ak je pamäť telefónu takmer plná, najprv vyhľadajte a odstráňte položky, ktoré už

nepotrebujete:
• textové, multimediálne a e-mailové správy,
• kontaktné záznamy a podrobnosti,
• aplikácie,
• hudbu, fotografie alebo videá.
Namiesto toho, aby ste súbory vymazali, môžete ich tiež presunúť na pamäťovú kartu.
Kvalita vašej pamäťovej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete

maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho

výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.
Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením.

Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát

uložených na karte.

Tip: Ak telefón nerozpozná typ súboru (napríklad súbor zip), umiestni súbor do priečinka

Iné. Pozrieť si, o aké súbory ide, a vymazať nepotrebné súbory môžete pomocou

aplikácie Súbory.

Uvoľnenie miesta v pamäti odstránením dočasných súborov

Ťuknite na položku telefón > dočasné súbory > vymazať. Ak chcete odstrániť dočasné

súbory a ďalšie údaje len z prehliadača, ťuknite na položku Nastavenia Internet Explorera >

vymazať históriu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

132