Microsoft Lumia 535 - Správa súborov v telefóne

background image

Správa súborov v telefóne
Prostredníctvom aplikácie Súbory môžete jednoducho kontrolovať súbory v telefóne,

organizovať ich do priečinkov alebo odstrániť súbory, ktoré už nepotrebujete. Súbory môžete

spravovať v pamäti telefónu aj na pamäťovej karte.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

133

background image

Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Môžete si stiahnuť aj bezplatnú aplikáciu Súbory zo služby www.windowsphone.com. Na

prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky.
Ťuknite na položku Súbory.
1. Ak chcete prejsť do určitého priečinka, ťuknite naň.

2. Ak chcete vyhľadať priečinok, v ktorom sa nachádzate, ťuknite na položku .

3. Ak chcete zmeniť spôsob usporiadania súborov alebo priečinkov, ťuknite na ikonu .

4. Ak chcete rýchlo prejsť do predchádzajúceho priečinka, ťuknite na požadovaný priečinok

v ceste k súboru v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie nového priečinka

Ťuknite na ikonu , napíšte názov a ťuknite na ikonu .
Presunutie alebo kopírovanie súborov do iného priečinka

Ťuknite na požadovaný súbor, podržte ho a vyberte činnosť, ktorú s ním chcete vykonať.
Priečinky nemožno kopírovať ani presúvať, môžete však vytvoriť nový priečinok na novom

mieste a presunúť doň obsah starého priečinka. Ak chcete naraz presunúť alebo kopírovať

niekoľko súborov, ťuknite na ikonu , vyberte požadované súbory. Ťuknutím na ikonu sa

presunú alebo prekopírujú.
Zdieľanie súborov alebo priečinkov

Ťuknite na ikonu , vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte

spôsob zdieľania.