Microsoft Lumia 535 - Zálohovanie a obnova dát v telefóne

background image

Zálohovanie a obnova dát v telefóne
K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby zálohoval vaše

nastavenia, ako napríklad rozloženie úvodnej obrazovky a ďalšie nastavenia do konta

Microsoft.
Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zálohovanie.

2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.

3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania. Telefón môžete nastaviť tak,

aby sa automaticky zálohovali zoznam aplikácií, nastavenia a textové správy. Na automatické

zálohovanie budúcich videí alebo fotografií v najlepšej kvalite do služby OneDrive je potrebné

pripojenie Wi-Fi.

Tip: Nemusíte samostatne zálohovať kontakty a udalosti kalendára. Telefón ich

automaticky zálohuje a ponecháva ich synchronizované s kontom Microsoft.

Ak niektoré stiahnuté aplikácie nie sú súčasťou zálohy, môžete si ich opätovne stiahnuť zo

služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Obchod si pamätá aplikácie, ktoré ste si kúpili, takže

za ne nemusíte znova platiť. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete získať

ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
Zálohy vášho telefónu sa v hlavnom prehľade OneDrive nezobrazujú, no nájdete ich v

nastaveniach OneDrive. Skontrolujte si people.live.com zálohované kontakty a

calendar.live.com udalosti kalendára.
Informácie o bezpečnosti údajov v službe OneDrive získate na adrese

windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.
Ak chcete zálohovať ďalší obsah, napríklad hudbu, pripojte telefón k počítaču a postupujte

podľa pokynov na obrazovke počítača. Máte dve možnosti: synchronizovať obsah medzi

telefónom a počítačom pomocou aplikácie Windows Phone pre počítač alebo myšou

presunúť obsah z telefónu do počítača v správcovi súborov, akým je napríklad Windows

Prieskumník.
Zálohovanie už nasnímaných fotografií v službe OneDrive

Ťuknite na položku Fotografie > , vyberte fotografie alebo albumy, ktoré chcete odoslať,

ťuknite na položku > OneDrive, vyberte miesto, na ktoré chcete fotografie odoslať, a

ťuknite na položku .
Ak si chcete pozrieť zálohované fotografie, prihláste sa do svojho konta OneDrive v

ľubovoľnom zariadení a skontrolujte priečinok, do ktorého ste uložili fotografie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

131

background image

Obnova zálohovaných dát

Zálohované dáta môžete obnoviť po aktualizácii softvéru telefónu alebo po obnovení

výrobných nastavení, prípadne pri nastavovaní nového telefónu. Prihláste sa do svojho konta

Microsoft a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne. Ak chcete reštartovať telefón,

na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > o systéme > obnoviť výrobné nastavenia. Reštartovaním sa

obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah. Zálohované údaje môžete

obnoviť po prihlásení do konta Microsoft.