Microsoft Lumia 535 - Používanie vysokorýchlostného pripojenia

background image

Používanie vysokorýchlostného pripojenia

Sieťové pripojenia môžete využiť na maximum – použite najrýchlejšie dostupné pripojenie,

ktoré váš telefón podporuje.
Skontrolujte, či je vložená SIM karta.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM.

2. Ťuknite na položku Najvyššia rýchlosť pripojenia a skontrolujte, či máte v telefóne zvolený

najrýchlejší typ pripojenia.
Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazuje aktuálny typ pripojenia.