Microsoft Lumia 535 - Použitie bezpečného pripojenia VPN

background image

Použitie bezpečného pripojenia VPN

Na prístup k zdrojom vašej spoločnosti, napríklad do intranetu alebo firemnému e-mailu,

možno budete potrebovať pripojenie cez virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Službu VPN môžete

používať aj na súkromné účely.
Podrobnosti o konfigurácii siete VPN vám poskytne administrátor IT vo vašej spoločnosti

alebo navštívte stránku Obchod, kde si môžete stiahnuť aplikáciu pre službu VPN a pozrieť

ďalšie informácie na tejto webovej stránke.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > VPN a prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

124

background image

1. Ak chcete pridať profil siete VPN, ťuknite na položku .

2. Prepnite položku Automatické pripojenie na možnosť Zapnuté

.

3. Napíšte informácie profilu podľa pokynov administrátora IT vo vašej spoločnosti alebo

služby VPN.
Telefón sa automaticky pripojí k sieti VPN, keď to bude potrebné.

Tip: Ak chcete zmeniť mobilné dátové pripojenie siete VPN a nastavenia roamingu,

ťuknite na položku možnosti.

Úprava profilu siete VPN

Ťuknite na profil a podržte, ťuknite na položku upraviť a potom zmeňte potrebné informácie.
Odstránenie profilu siete VPN

Ťuknite na profil a podržte. Potom ťuknite na položku vymazať.
Prepnutie na manuálne pripojenie cez sieť VPN

Ťuknite na profil a podržte. Potom ťuknite na položku prepnúť na manuálne. Ťuknutím na

profil sa pripojte k sieti VPN.