Microsoft Lumia 535 - Prístupové kódy

background image

Prístupové kódy

Zistite, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne.

PIN kód
(4 – 8 číslic)

Chráni SIM kartu proti neoprávnenému

použitiu a je nevyhnutný na prístup

k niektorým funkciám.
Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí

žiadal zadanie PIN kódu.
Ak si kód nepamätáte alebo ste ho nedostali

spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa

sieťových služieb.
Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou,

budete ho musieť odblokovať pomocou PUK

kódu.

PUK kód

Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu.
Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou,

obráťte sa na poskytovateľa sieťových

služieb.

Bezpečnostný kód (blokovací kód, heslo)
(najmenej 4 číslice)

Pomáha chrániť telefón proti

neoprávnenému použitiu.
Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal o

zadanie vami určeného blokovacieho kódu.
Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste

ho s telefónom.
Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný,

budete sa musieť obrátiť na servisné

stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky.

Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v

telefóne.
Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie

centrum starostlivosti o zákazníkov alebo

predajca telefónu.

Číslo IMEI

Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti.

Možno budete musieť dať číslo centru

starostlivosti o zákazníkov alebo predajcovi

telefónu.
Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte

kombináciu *#06#.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

139