Microsoft Lumia 535 - Pripojiť pomocou senzoru Wi-Fi

background image

Pripojiť pomocou senzoru Wi-Fi
Pripájajte sa k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi jednoducho pomocou aplikácie

Senzor Wi-Fi.
Aplikácia Senzor Wi-Fi pripája telefón k verejným prístupovým bodom siete Wi-Fi a v prípade

potreby prijíma za vás podmienky používania služby. Aplikácia Senzor Wi-Fi tiež môže zdieľať

vaše kontaktné informácie, ak si to želáte.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku > Senzor

Wi-Fi.

2. Prepnite položku Pripájanie k Wi-Fi hotspotom na možnosť Zapnuté

.

Tip: Zdieľajte prístupové body Wi-Fi, so svojimi priateľmi, ktorí tiež používajú aplikáciu

Senzor Wi-Fi. Prepnite položku Zdieľanie mnou vybratých Wi-Fi sietí na možnosť

Zapnuté

.