Microsoft Lumia 535 - Navigácia vo vnútri aplikácie

background image

Navigácia vo vnútri aplikácie

Aplikácie nie sú zaujímavé len svojím vzhľadom. Ďalšie zobrazenia aplikácie získate

potiahnutím prstom doľava. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších činnostiach, použite ponuku

možností.
Vo väčšine aplikácií prejdete na ďalšie zobrazenie potiahnutím prstom doľava.

Vyhľadanie ďalších možností v aplikácii

Ťuknite na položku

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

13

background image

V ponuke možností nájdete ďalšie nastavenia a činnosti, ktoré sa nezobrazujú ako ikony.