Microsoft Lumia 535 - Prenos informácií z aplikácie Outlook z telefónu Android alebo iPhone

background image

Prenos informácií z aplikácie Outlook z telefónu Android alebo iPhone
Ak chcete kontakty, kalendárové záznamy a úlohy uložené v aplikácii Outlook preniesť z

telefónu Android alebo iPhone do telefónu Lumia, použite konto Microsoft.
Na synchronizáciu telefónu Lumia so službou Outlook.com potrebujete konto Microsoft.
1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte telefón k počítaču.

2. V počítači nastavte príslušný synchronizačný softvér, ako napríklad Samsung Kies, HTC

Sense, Sony PC Companion alebo iTunes, aby ste mohli synchronizovať položky do služby

Outlook, a synchronizujte kontakty, kalendárové záznamy a úlohy z telefónu do počítača.

3. Pomocou doplnku Microsoft Outlook Hotmail Connector pridajte do Outlooku konto

Microsoft. Prejdite na stránku www.office.microsoft.com, vyhľadajte výraz Hotmail

Connector a súbor si stiahnite do počítača. Nastavenia doplnku Hotmail Connector možno

budete musieť trochu upraviť.

4. V Outlooku vyberte ľubovoľný obsah a synchronizujte ho s kontom Microsoft. Obsah sa v

konte Microsoft zobrazí až po chvíli.

5. Ak chcete synchronizovať obsah do telefónu Lumia, stačí sa prihlásiť do konta Microsoft.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.windowsphone.com. V časti s najčastejšími

otázkami vyhľadajte tie, ktoré sa týkajú synchronizácie kontaktov a kalendárových záznamov

v Outlooku do telefónu Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

20