Microsoft Lumia 535 - Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40

background image

Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40
Na prenos obsahu, kalendárových záznamov a fotografií z telefónu so systémom Symbian

alebo S40 do telefónu Lumia použite balík Nokia Suite.
V počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia balíka Nokia Suite. Môžete si ju stiahnuť

zo stránky www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli prihlásiť do služby OneDrive.
1. Na pripojenie telefónu so systémom Symbian alebo S40 k počítaču použite kompatibilný

kábel USB.

2. V počítači spustite balík Nokia Suite.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

19

background image

3. Vyberte položku Kopírovať obsah do telefónu Nokia Lumia a postupujte podľa pokynov

zobrazených v počítači. Súbory sa skopírujú do služby OneDrive. Fotografie sa skopírujú do

priečinka Pictures (Obrázky) v službe OneDrive a kontakty a udalosti z kalendára do služby

Outlook.com.

4. Ak sa chcete k fotografiám dostať z telefónu Lumia, potiahnite prstom doľava a ťuknite na

položku OneDrive. Kontakty a udalosti z kalendára sa automaticky synchronizujú.

Tip: Nepodporuje váš telefón so systémom Symbian alebo S40 službu Nokia Suite?

Alebo chcete prenášať iný obsah, napríklad svoje videá? Telefón tiež môžete pripojiť

k počítaču a zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť do počítača. Ak máte

počítačovú aplikáciu OneDrive, zachyťte a presuňte súbory priamo do priečinka

OneDrive na automatické poslanie.