Microsoft Lumia 535 - Aktualizovanie správ

background image

Aktualizovanie správ
Skontrolujte najnovšie správy so svojich obľúbených zdrojov.
1. Ťuknite na položku Správy.

2. Ťuknite na položku a vyberte zdroje správ, ktoré chcete sledovať. Ak chcete vyhľadať

správy z iných oblastí, ako napríklad zo športu alebo z politiky, ťuknite na aktuálnu kategóriu

vo vrchnej časti zoznamu.