Microsoft Lumia 535 - Majte informácie o trhu s cennými papiermi

background image

Majte informácie o trhu s cennými papiermi
Zistite, čo sa deje na trhu s cennými papiermi prostredníctvom aplikácie Financie.
1. Ťuknite na položku Financie.
V službe Trh môžete zobraziť aktuálne kurzy na burze cenných papierov.
2. Sledujte vývoj vašich obľúbených cenných papierov, potiahnite prstom na položku

Sledované položky, ťuknite na položku a vyhľadajte si cenné papiere, ktoré chcete

sledovať.