Microsoft Lumia 535 - Ešte lepší zvukový zážitok

background image

Ešte lepší zvukový zážitok
Doprajte si ešte lepší zvuk videí pomocou zvukových funkcií Dolby.
Niektoré telefóny nepodporujú priestorový zvuk Dolby. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Prispôsobenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM alebo používate

príslušenstvo Bluetooth.
Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > zvuk a potiahnite prstom na položku vylepšenia.
Prepnite položku Dolby Virtual Surround na možnosť zapnuté. Predvolene je priestorový

zvuk povolený pre viackanálový zvuk 5.1.
Zabezpečenie jednotnej hlasitosti prehrávania hudby a videa

Prepnite položku Vyrovnávanie zvuku Dolby na možnosť Zapnuté

.

Zlepšite jasnosť reči

Prepnite položku Vylepšenie dialógu Dolby na možnosť Zapnuté

.