Microsoft Lumia 535 - Nastavenie zvuku prehrávanej hudby

background image

Nastavenie zvuku prehrávanej hudby
Zosilnite basy alebo zmeňte iné pásma, aby ste zlepšili svoj zážitok z počúvania.
Prispôsobenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM alebo používate

príslušenstvo Bluetooth.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zvuk.

2. Zvuk prehrávanej hudby upravíte potiahnutím prsta na položku ekvalizér a posunutím

ovládačov podľa potreby. Vybrať si môžete aj jedno zo štandardných nastavení ekvalizéra.

Tip: Ak chcete dosiahnuť vyrovnanú úroveň hlasitosti prehrávanej hudby a videí,

potiahnite prstom na položku vylepšenia a zmeňte nastavenie Vyrovnávanie zvuku na

hodnotu Zapnuté

.