Microsoft Lumia 535 - Prehrávanie hudby

background image

Prehrávanie hudby
Počúvajte svoju obľúbenú hudbu, kdekoľvek sa nachádzate.
Ťuknite na položku Hudba.
Ťuknite na skladbu, interpreta, album alebo zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať.

Tip: Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na úvodnej obrazovke

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > zvuk. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu ekvalizéra Dolby.

Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku alebo .

Tip: Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťuknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťuknite na položku alebo a podržte.

Tip: Ak si chcete vyžiadať odber podcastov, aby ste ich mohli počúvať, ťuknite na

položku Podcasty.
Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a regiónoch.