Microsoft Lumia 535 - Projekcia obrazovky prostredníctvom siete WiFi

background image

Projekcia obrazovky prostredníctvom siete WiFi
Vysielajte obsah svojej obrazovky prostredníctvom siete Wi-Fi na kompatibilný televízny

prijímač, monitor alebo projektor a sledujte video na väčšej obrazovke.
Niektoré telefóny nepodporujú projekciu obrazovky cez sieť Wi-Fi. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Druhé zariadenie musí podporovať technológiu Miracast.
Premietanie kopírovaného materiálu môže byť obmedzené.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zobraziť moju obrazovku.

2. Ťuknite na zariadenie, ktorú chcete použiť.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

107

background image

Tip: Ak chcete zmeniť orientáciu premietanej obrazovky, ťuknite na položku

Rozšírené > Orientácia externej obrazovky.
Tip: Ak chcete na premietanej obrazovke zobraziť bod, kde sa dotýkate displeja telefónu

(napríklad pri prezentácii vo formáte PowerPoint), ťuknite na položku Rozšírené a

položku Zobrazovanie dotyku prepnite na možnosť Zapnuté

.