Microsoft Lumia 535 - Vytvorenie zoznamu skladieb

background image

Vytvorenie zoznamu skladieb
Usporiadajte svoje skladby do zoznamov skladieb, aby ste mohli počúvať hudbu podľa svojej

nálady.
1. Ťuknite na položky Hudba > zoznamy skladieb.

2. Ťuknite na ikonu , napíšte názov zoznamu skladieb a vyberte skladby, ktoré chcete pridať

do zoznamu.

Tip: Hudbu do svojich zoznamov skladieb môžete kupovať z aplikácie obchod xbox

music.

3. Po dokončení ťuknite na položku .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

105