Microsoft Lumia 535 - Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

background image

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Pomocou kábla USB

vykonajte synchronizáciu hudby a videí medzi telefónom a počítačom.
1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.

2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo

Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.

Tip: Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8,

môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje

túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality

www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

Aplikácia

Windows

Phone

Aplikácia

Windows

Phone pre

počítač

Aplikácia

Windows

Phone pre

Mac

Windows

Prieskumní

k

Windows 8

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x