Microsoft Lumia 535 - Šetrenie poplatkov za dátový roaming

background image

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Chcete ušetriť na účtoch za telefón? Poplatky za dátový roaming môžete znížiť zmenou

nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez

siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje. Pripájanie k

internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa

používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi,

mobilných dát a sťahovania pošty.
Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného

dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie,

telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku .
1. Uistite sa, že položka Wi-Fi siete je prepnutá na možnosť Zapnuté

.

2. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.
Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku Dátové

pripojenie na možnosť Vypnuté

.

Tip: Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

Ukončenie používania dátového roamingu

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku Možnosti

dátového roamingu na možnosť nepoužívať roaming.
Menej časté sťahovanie pošty

V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položku

> nastavenia > nastavenia

synchronizácie a vyberte, ako často má prebehnúť synchronizácia.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

44