Microsoft Lumia 535 - Funkcia Hey Cortana

background image

Funkcia Hey Cortana
Vytrénujte svoju osobnú asistentku na rozpoznávanie vášho hlasu a jej aktiváciu vyslovením

jej mena.
Funkcia aktivácie hlasom Hey Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch alebo jazykoch

a niektoré modely telefónov ju nepodporujú. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > hlasová asistentka Cortana > let’s go a postupujte podľa pokynov.

2. Po vytrénovaní aplikácie Cortana na rozpoznávanie vášho hlasu prepnite položku hlasová

asistentka Cortana na možnosť Zapnuté

.

Aplikácia Cortana je teraz vytrénovaná, aby reagovala na váš hlas, keď vyslovíte výraz Hey

Cortana.