Microsoft Lumia 535 - Funkcie dvoch SIM kariet

background image

Funkcie dvoch SIM kariet
Nechcete miešať prácu do svojho voľného času? Alebo máte na jednej SIM karte lacnejšie

dátové pripojenie? Ak máte telefón, ktorý podporuje dve SIM karty, môžete používať dve SIM

karty súčasne.
Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Telefón zobrazuje stav siete pre obe SIM karty samostatne.
Môžete si vybrať, ktorá SIM karta sa má používať priamo z úvodnej obrazovky. Ak chcete

napríklad uskutočniť hovor alebo skontrolovať správy, stačí ťuknúť na požadovanú dlaždicu

SIM1 alebo SIM2 karty. Ak by ste prípadne chceli mať len jednu dlaždicu, dlaždice môžete

prepojiť.
Dokonca aj pri vytáčaní môžete rýchlo prepínať medzi SIM kartami. Ak viete, že chcete pre

niektorý kontakt používať tú istú SIM kartu, napríklad pracovnú SIM kartu pre kolegu, môžete

nastaviť preferencie SIM karty v aplikácii kontakty.
Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna

SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

Tip: Chcete mať istotu, že počas aktívneho hovoru na jednej SIM karte nezmeškáte iný

hovor na druhej SIM karte? Použite položku Inteligentná duálna SIM karta na nastavenie

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

53

background image

presmerovania hovorov medzi SIM kartami alebo na iný telefón. Informácie

o dostupnosti tejto funkcie získate od poskytovateľa sieťových služieb.