Microsoft Lumia 535 - Automatická aktualizácia času a dátumu

background image

Automatická aktualizácia času a dátumu
Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo.

Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo

poskytovateľa sieťových služieb.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > dátum+čas.
Prepnite položku Automatické nastavenie dátumu a času na možnosť Zapnuté

.

Tip: Chcete zmeniť formát času? Podľa potreby zapnite alebo vypnite 24-hodinový

formát. Ak chcete zmeniť zobrazovanie dátumov, klepnite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > oblasť.

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku Automatické nastavenie dátumu a času na možnosť Vypnuté

a upravte čas a dátum.
Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku Automatické nastavenie dátumu a času na možnosť Vypnuté

a ťuknite na položku Časové pásmo a požadované miesto.