Microsoft Lumia 535 - Nastavenie budíka

background image

Nastavenie budíka
Telefón môžete používať ako budík.

Ťuknite na položku Budíky.
1. Ťuknite na položku .

2. Nastavte čas, vyplňte podrobnosti budíka a ťuknite na položku .

Tip: Chcete, aby vás zobudila obľúbená skladba? Podobne ako pri ďalších tónoch

upozornení môžete do telefónu pridať svoje vlastné tóny a prispôsobiť si tóny budíka.

Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne

silná.

Tip: Ak si pripnete aplikáciu Budíky na domovskú obrazovku, budete mať vždy poruke

informácie o najbližšom aktívnom budíku. Dlaždica musí byť aspoň strednej veľkosti.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať hneď, ako zaznie budík, ťuknite na položku odložiť. Pred odložením budíka

môžete zmeniť čas odloženia.

Tip: Stlačením tlačidla Späť sa budík odloží o dve minúty.

Vypnutie budíka

Ťuknite na položku Budíky a prepnite budík na možnosť Vypnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

50

background image

Odstránenie budíka

Ťuknite na budík a potom na položku .