Microsoft Lumia 535 - Používanie viacerých kalendárov

background image

Používanie viacerých kalendárov
Keď v telefóne nastavíte poštové kontá alebo kontá sociálnych sietí, na jednom mieste môžete

synchronizovať kalendáre zo všetkých svojich kont.
1. Ťuknite na položku Kalendár.

2. Ak chcete zobraziť alebo skryť kalendár, ťuknite na položku

> nastavenia a zapnite

alebo vypnite kalendár.
Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných

zobrazeniach kalendára.
Kalendár narodenín zhromažďuje informácie o narodeninách z vašich kont sociálnych sietí.
Nemôžete pridávať nové kalendáre do telefónu, ale môžete si vybrať, ktoré kalendáre zo

svojich rôznych kont chcete zobrazovať.
Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťuknite na položku

> nastavenia a potom ťuknite na aktuálnu a novú farbu.