Microsoft Lumia 535 - Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

background image

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára
Chcete okamžite vidieť stretnutia, ktoré máte počas dňa alebo týždňa? Plánujete, kedy si

zobrať dovolenku? Kalendár si môžete prezerať v rôznych zobrazeniach.
Ťuknite na položku Kalendár.
1. Ak chcete prepínať medzi denným, týždenným, mesačným a ročným zobrazením, ťuknite

na položku . V týždennom alebo mesačnom zobrazení ťuknutím na deň zobrazíte všetky

svoje udalosti.

2. Ak chcete prepínať medzi dňami, týždňami, mesiacmi alebo rokmi, potiahnite prstom

doľava alebo doprava. Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny mesiac daného roka, v ročnom

zobrazení potiahnite prstom na požadovaný rok a ťuknite na príslušný mesiac.

Tip: Ak povolíte, aby kalendár používal vašu polohu, v dennom alebo týždennom

zobrazení môžete tiež kontrolovať počasie.

Kontrola zoznamu úloh

Ťuknite na položku

> úlohy.