Microsoft Lumia 535 - Pridanie úlohy do zoznamu úloh

background image

Pridanie úlohy do zoznamu úloh
Máte v práci dôležité termíny, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo máte

nejaké iné úlohy, ktoré si musíte zapamätať? Môžete si ich pridať do svojho zoznamu úloh a

po dokončení ich odškrtnúť. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si

pripomenutie.
Ťuknite na položky Kalendár >

> úlohy.

1. Ťuknite na položku a vyplňte polia.

2. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku Pripomenutie na možnosť Zapnuté

a nastavte dátum a čas pripomenutia.

3. Ťuknite na položku .
Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku upraviť alebo vymazať.

Tip: Cítite sa plní energie? Alebo máte plné ruky a nemáte čas na žiadne úlohy navyše?

Ak chcete rýchlo presunúť čas udalosti na skôr alebo neskôr, ťuknite na úlohu a podržte

a potom vyberte požadovanú možnosť.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

52

background image

Označenie úlohy ako dokončenej

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku dokončiť.