Microsoft Lumia 535 - Pridanie stretnutia

background image

Pridanie stretnutia
Potrebujete si zapamätať stretnutie? Pridajte si ho do kalendára.
Ťuknite na položku Kalendár.
1. Ťuknite na položku .

2. Zadajte požadované podrobnosti a nastavte čas.

3. Ak chcete pridať napríklad trvanie, pripomenutie alebo opakovanie udalosti, ťuknite na

položku ďalšie podrobnosti.

4. Po dokončení ťuknite na položku .

Tip: Ak chcete upraviť udalosť, ťuknite na požadovanú udalosť a podržte, ťuknite na

položku upraviť a upravte požadované podrobnosti.

Odoslanie pozvania na schôdzu

Pri vytváraní udalosti ťuknite na položku ďalšie podrobnosti > pridať osobu > , vyberte

požadované kontakty a ťuknite na položku .
Pozvania na schôdzku môžete posielať kontaktom, ktoré majú e-mailovú adresu.
Vytvorenie udalosti v inom kalendári

Udalosti idú predvolene do kalendára konta Microsoft. Ak máte napríklad kalendár, ktorý

zdieľate so svojou rodinou, môžete vytvoriť udalosť a okamžite sa o ňu podeliť. Ak chcete

zmeniť kalendár pri vytváraní udalosti, ťuknite na položku ďalšie podrobnosti > Kalendár a

požadovaný kalendár.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

51

background image

Príklad: Udalosť môžete vytvoriť v kalendári, ktorý zdieľate s inými ľuďmi, napríklad v

kalendári funkcie Rodinná miestnosť alebo v pracovnom kalendári, aby ostatní vedeli,

kedy ste zaneprázdnení.

Zmena stavu udalosti

Ak chcete iným oznámiť, keď ste zaneprázdnení alebo mimo kancelárie, ťuknite na položku

ďalšie podrobnosti > Stav a požadovaný stav. Váš stav je predvolene nastavený na možnosť

mám čas.
Vymazanie stretnutia

Ťuknite na stretnutie a podržte. Potom ťuknite na položku vymazať.