Microsoft Lumia 535 - Pridanie konta Microsoft do telefónu

background image

Pridanie konta Microsoft do telefónu
Ak ste sa do konta Microsoft neprihlásili počas prvého spustenia, konto môžete do telefónu

pridať neskôr a jednoducho získať dáta a nastavenia na všetkých svojich zariadeniach.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto.

2. Ťuknite na položku konto Microsoft.

3. Prihláste sa pomocou existujúceho mena používateľa a hesla konta Microsoft.

4. Vyberte si požadovaný spôsob prijatia jednorazového overovacieho kódu.

5. Po zobrazení výzvy zadajte posledné 4 číslice svojho telefónneho čísla alebo svoju e-mailovú

adresu.

6. Zadajte kód, ktorý dostanete.
Dáta a nastavenia sa synchronizujú s telefónom.

Tip: Ak ste predtým mali telefón Windows Phone a svoj obsah ste zálohovali v konte

Microsoft, jednoducho obnovte zálohu a získajte nový obsah do nového telefónu.