Microsoft Lumia 535 - Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

background image

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať

jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.
Na pripojenie k službe OneDrive potrebujete konto Microsoft.
Ťuknite na položku OneDrive.
Odoslanie fotografie

Ťuknite na položku a na fotografiu, ktorú chcete poslať.

Tip: Ak chcete nastaviť telefón na automatické prenášanie budúcich fotografií alebo

videí do služby OneDrive, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej

časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA. Potiahnite prstom na

možnosť aplikácie a ťuknite na položku fotografie+fotoaparát > OneDrive.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

30

background image

Uloženie dokumentu balíka Office do služby OneDrive

Ťuknite na položku Office, potiahnite prstom na položku umiestnenia a potom ťuknite na

položku telefón. Ťuknite na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťuknite na položky

miesto uloženia... > OneDrive.

Tip: Dokument môžete do služby OneDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťuknite

na položku

> uložiť ako... a prepnite položku Miesto uloženia na možnosť

OneDrive. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené

umiestnenie pre všetky súbory.

Keď svoje dokumenty balíka Office uložíte v službe OneDrive, môžete pokračovať v práci na

dokumente priamo tam, kde ste prestali, na ľubovoľnom zariadení pripojenom

prostredníctvom konta Microsoft.
Ak chcete uložiť dokument balíka Office do svojho telefónu zo služby OneDrive, otvorte

požadovaný dokument, ťuknite na položku

> uložiť ako... a potom zmeňte možnosť

Miesto uloženia na telefón.
Uloženie fotografie zo služby OneDrive späť do telefónu

Ťuknite na položku Fotografie, potiahnite prstom na položku albumy, ťuknite na položku

OneDrive, vyberte priečinok a fotografie, ktoré chcete a ťuknite na položku .