Microsoft Lumia 535 - Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

background image

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

So službou OneDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom

a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.
Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo

počítači do služby OneDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup

k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft,

ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.
Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte

paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie

o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.
Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe

OneDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť

dokumenty balíka Office v centre Office. Na prezeranie a spravovanie jednotlivých typov

súborov v telefóne môžete použiť aj aplikáciu OneDrive, ktorú si stiahnete zo služby

Obchod.
V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese onedrive.com,

alebo môžete použiť aplikáciu OneDrive, pomocou ktorej získate prístup k službe OneDrive

priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu OneDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a

nainštalovať zo stránky onedrive.com.

Tip: Pomocou aplikácie OneDrive v počítači môžete jednoducho zachytiť a presunúť

súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka OneDrive v správcovi súborov, ako je

napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa

automaticky prenesú do služby OneDrive.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

31