Microsoft Lumia 535 - Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

background image

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek
Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezerať ďalší obsah v službe Obchod a postupne

pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.
Stav preberania zistíte, keď na hlavnej obrazovke Obchod ťuknete na položku

>

sťahovanie a prejdete prstom sťahovanie. Zobrazia sa prebiehajúce preberania alebo

prejdite na história a zobrazí sa predchádzajúci prevzatý obsah.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

57

background image

Tip: Ak chcete skontrolovať stav momentálne načítavaného súboru, ťuknite na položku

stav inštalácie.
Tip: Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na

sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku pozastaviť. Ak chcete

sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku pokračovať. Sťahovanie položiek prerušujte

postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie

danej položky.