Microsoft Lumia 535 - Používanie navrhovaných slov klávesnice

background image

Používanie navrhovaných slov klávesnice
Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie.

Navrhované slová sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.
Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými

slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom

doľava.

Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí

slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo

a niekoľko ďalších návrhov.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

47

background image

Oprava slova

Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na

jeho opravu.
Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom

na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy,

keď ich niekoľkokrát napíšete.

Vypnutie navrhovania slov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a

zrušte začiarknutie políčka Navrhovať text.