Microsoft Lumia 535 - Predĺženie výdrže batérie

background image

Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom

môžete šetriť energiou telefónu.
Šetrenie energie:

Rozumné nabíjanie

Batériu treba vždy úplne nabiť.

Výber iba potrebných zvukov

Stlmte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri

stláčaní tlačidiel. Na úvodnej obrazovke potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zvonenia

+zvuky a vyberte zvuky, ktoré sa majú používať.

Používanie drôtových slúchadiel

Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako

reproduktor.

Používanie režimu Šetrič batérie

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetril

energiou, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak

chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť funkciu

Šetrič batérie, na úvodnej obrazovke potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > Šetrič batérie.
Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno

nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

41

background image

Zmena nastavenia obrazovky

telefónu

• Nastavte obrazovku telefónu tak, aby sa po

krátkom čase vypla. Na úvodnej obrazovke

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky

a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA >

obrazovka uzamknutia > Časový limit

obrazovky.

• Zmeňte nastavenia funkcie prehľad. Ak chcete,

aby sa na úvodnej obrazovke pri pohybe telefónu

na krátku chvíľu zobrazili oznámenia a čas,

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky,

ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA >

prehľad a potom položku Obrazovka s

prehľadom prepnite na možnosť náhľad. Ak

chcete vypnúť funkciu prehľad, prepnite položku

Obrazovka s prehľadom na možnosť vypnuté.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu Prehľad.

Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Obrazovku aktivujte dvojitým ťuknutím iba v

prípade potreby. Ak chcete funkciu vypnúť, na

úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z

hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie a

prepnite položku Prebudenie na možnosť

Vypnuté

. Niektoré telefóny nepodporujú

dvojité ťuknutie. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Zníženie jasu displeja

• Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol

z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > jas. Uistite sa, že

položka Automatické prispôsobenie je

prepnutá na možnosť Vypnuté

. Prepnite

položku Jas na možnosť nízky a položku

Automatické prispôsobenie prepnite na

možnosť Zapnuté

. Na to, aby sa mohol

automaticky meniť jas obrazovky, telefón musí

mať snímač osvetlenia. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

• Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas

displeja, na úvodnej obrazovke potiahnite

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

42

background image

prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > displej

a prepnite položku Jas pri šetriči batérie na

možnosť Zapnuté

.

Zrušenie aplikácií spustených na

pozadí

Aplikácie, ktoré nepoužívate, zatvorte. Ak chcete

zatvoriť väčšinu aplikácií, stlačte a podržte a

ťuknite na ikonu na aplikáciách, ktoré chcete

zatvoriť.

Používanie vybraných služieb určenia

polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale

nechcete používať služby oznámenia polohy, na

úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z

hornej časti obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA. Potiahnite prstom na položku

aplikácie, ťuknite na možnosť ľudia a prepnite

položku Používanie mojej polohy na možnosť

Vypnuté

.

Používanie vybraných sieťových

pripojení

• Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu

zriedkavejšie alebo dokonca len na základe

žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite

na položku

> nastavenia > nastavenia

synchronizácie a vyberte, ako často má

prebehnúť synchronizácia.

• Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade

potreby.

• Funkciu NFC zapínajte len v prípade potreby. Ak

chcete funkciu NFC vypnúť, na úvodnej

obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > NFC a prepnite položku

Zdieľanie dotykom na možnosť Vypnuté

.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC.

Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Na pripojenie k internetu použite namiesto

mobilného dátového pripojenia pripojenie Wi-Fi.

• Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových

sietí. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom

nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > Wi-Fi a

prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť

Vypnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

43

background image

• Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným

spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani

prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Na

úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z

hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > režim v lietadle a

prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté

.

Kontrola použitia batérie

Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie spotrebovali kapacitu vašej batérie, na úvodnej

obrazovke potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > Šetrič batérie a potiahnite prstom na možnosť spotreba.