Microsoft Lumia 535 - Prepnutie telefónu do tichého režimu

background image

Prepnutie telefónu do tichého režimu
Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď

ste napríklad v kine alebo na schôdzi.
Ak chcete zobraziť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Potom ťuknite na položku .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

37

background image

Ak chcete prepnúť do tichého režimu, ťuknite na položku .

Tip: Nechcete mať telefón v tichom režime, ale momentálne nemôžete prijať hovor? Ak

chcete stíšiť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti. Ak máte zapnutú

funkciu Preklopením vypnete zvonenie, stačí telefón otočiť displejom nadol. Ak chcete

zapnúť funkciu Preklopením vypnete zvonenie, na domovskej obrazovke potiahnite

prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > zvuk, potiahnite

prstom doľava (ak je to potrebné) a položku Preklopením vypnete zvonenie prepnite

na možnosť Zapnuté

.

Vypnutie tichého režimu

Ťuknite na položku .
Vypnutie vibrovania

Ak chcete vypnúť vibrovanie telefónu, ťuknite na položku .