Microsoft Lumia 535 - Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

background image

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia
Zmeňte obrazovku uzamknutia podľa svojich predstáv. Môžete si napríklad uložiť na pozadie

svoju obľúbenú fotografiu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

34

background image

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > obrazovka uzamknutia.

Tip: Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo

nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť

upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku zmeniť fotografiu, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo

najlepší možný vzhľad, a ťuknite na položku .

Tip: Na obrazovke uzamknutia si môžete vybrať aj aplikáciu na zobrazovanie informácií,

alebo nechať aplikáciu Bing náhodne vyberať fotografie. Jednoducho zmeňte

nastavenie obrazovky Pozadie podľa vašich predstáv.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnite položku Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby na možnosť Zapnuté

.