Microsoft Lumia 535 - Zmena nastavení funkcie Obrazovka s prehľadom

background image

Zmena nastavení funkcie Obrazovka s prehľadom
Na ušetrenie energie sa vaša obrazovka prepne do pohotovostného režimu, keď telefón

aktívne nepoužívate. Vďaka funkcii Obrazovka s prehľadom môžete ľahko zistiť presný čas aj

po vypršaní časového limitu obrazovky
Niektoré telefóny nepodporujú funkciu Prehľad. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > Obrazovka s prehľadom.

2. Prepnite položku Obrazovka s prehľadom na možnosť vždy zapnuté.

Tip: Telefón môžete jednoducho aktivovať aj vtedy, ak nie je vypínač ľahko dostupný,

napríklad ak sa telefón nachádza v držiaku do auta. Stačí, ak dvakrát ťuknete na

obrazovku. Niektoré telefóny nepodporujú dvojité ťuknutie. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

35

background image

Zapnutie alebo vypnutie dvojitého ťuknutia

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > dotykové ovládanie. Položku Prebudenie prepnite na možnosť

Zapnuté

alebo Vypnuté

.