Microsoft Lumia 535 - Zobrazenie viacerých dlaždíc na domovskej obrazovke

background image

Zobrazenie viacerých dlaždíc na domovskej obrazovke
Majte k dispozícii viac aplikácií na prvý pohľad – pridajte tretí stĺpec dlaždíc na domovskú

obrazovku.
Niektoré modely telefónov nepodporujú zobrazenie viacerých dlaždíc. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ak má váš telefón na úvodnej obrazovke štandardne len 2 stĺpce dlaždíc, môžete pridať tretí.
Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > domovská obrazovka+motív a prepnite položku

Zobrazenie ďalších dlaždíc na možnosť Zapnuté

.

Teraz môžete vďaka novému stĺpcu meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať.