Microsoft Lumia 535 - Skenovanie kódov alebo textu

background image

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky

kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.
Niektoré telefóny nepodporujú vizuálne vyhľadávanie. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a ťuknite na položku .
Ak je váš telefón vybavený aplikáciou Cortana, ťuknite na položku Lumia Camera a v

závislosti od vášho telefónu:
• Ťuknite na položku

> fotonástroje... > .

• Ťuknite na položku > Fotonástroje > .
1. Nasmerujte fotoaparát na kód.

2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

Tip: Držte fotoaparát bez pohnutia a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčiku

fotoaparátu úplne viditeľná.
Príklad: Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

49

background image

Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku skenovať text, ďalej ho nasmerujte na

požadované slová a ťuknite na položku preložiť alebo hľadať.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.