Microsoft Lumia 535 - Ikony zobrazené v telefóne

background image

Ikony zobrazené v telefóne
Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu

a ďalšie informácie.

Tip: Ak chcete zobraziť skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

Intenzita mobilného signálu

Intenzita signálu

Telefón nie je pripojený k mobilnej sieti.

V telefóne nie je SIM karta.

SIM karta je zablokovaná.

Režim v lietadle je zapnutý.

Telefón využíva službu roaming mimo dosahu domácej mobilnej siete.

Mobilné dátové pripojenie
Samostatné písmená, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslic označujú typ

mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení.
Ikony, ktoré zobrazujú typ sieťového pripojenia, sa môžu líšiť podľa regiónov a poskytovateľov

sieťových služieb.

Dátové pripojenie EDGE je otvorené.

Dátové pripojenie GPRS je otvorené.

Telefón je pripojený k sieti 3G.

Vysokorýchlostné dátové pripojenie (HSDPA/HSUPA) je otvorené.

Vysokorýchlostné dátové pripojenie (HSPA+/DC-HSDPA) je otvorené.

Váš telefón je pripojený k sieti 4G.

Údaje sa prenášajú cez mobilné dátové pripojenie.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.
Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

26

background image

Mobilné dátové pripojenie zdieľajú iné zariadenia v sieti Wi-Fi.

Údaje sa prenášajú cez sieť Wi-Fi.

Zariadenie Bluetooth

K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.
Pripojenie Bluetooth je zapnuté, ale telefón nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu

Bluetooth.
Batéria

Úroveň nabitia batérie

Batéria sa nabíja.

Režim šetriča batérie je zapnutý.

Nabitie batérie alebo úroveň stavu batérie v súčasnosti nie je známa.

Upozornenia

Máte neprečítané upozornenia, napríklad nové správy. Ak chcete skontrolovať

upozornenia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.
Profily

Režim vibrovanie je zapnutý.

Tichý režim je zapnutý.

Cortana

Cortana sa zaoberá vašimi hovormi a správami.

Presmerovanie hovoru

Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.

Poloha

Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.

Režim počas šoférovania

Režim počas šoférovania je zapnutý.